دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

IMG 20180719 WA0003

دکتر محمدرضا عطاءاللهی

دکترای ایمونولوژی

مدیر گروه ایمونولوژی

پیام مدیر گروه

گروه ايمونولوژی از گروههای آموزشی علوم پايه دانشکده پزشکی می باشد که خدمات آموزشی و پژوهشی را به دانشجويان رشته ها و مقاطع مختلف تحصيلی ارائه می دهد. رسالت اصلی اين گروه فراهم آوردن زمينه مناسب برای دانشجويان و اعضای هيئت علمی در جهت گسترش کمی و کيفی تحقيقات پايه و کاربردی در زمينه علم ايمنی شناسی می باشد. این گروه همچنین به عنوان قطب علمی ایمنی شناسی کشور مخسوب می شود. در اين راستا اميد واريم کيفيت و کميت تحقيقات را به گونه ای توسعه دهيم که با کيفيت ترين تحقيقات را برای توليد علم و اثر بخش ترين پژوهش ها و فناوری ها را برای ارتقاء سلامت در سطح کشور انجام دهیم