دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

برنامه های آموزشی

برنامه های آموزشی     طرح درس انگل شناسی رشته پزشکی  طرح درس آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی رشته پزشکی  طرح درس  تک یاخته شناسی رشته علوم آزمایشگاهی  طرح درس آزمایشگاه تک یاخته شناسی رشته علوم آزمایشگاهی  طرح درس کرم شناسی رشته علوم آزمایشگاهی   طرح درس آزمایشگاه ...

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\med/images/M%20H%20Afsarian.18.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\med\templates\fums\includes\helper.php on line 29

اعضای هیات علمی گروه

اعضای هیات علمی گروه   ردیف عکس نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی رشته تخصصی رزومه پست الکترونیک 1   محمد حسین افسریان مدیر گروه استاد یار قارچ شناسی پزشکی CV Dr. Afsarian.docx  emailProtector.addCloakedMailto("ep_32594480", ...

تماس با ما

تماس با ما تماس با آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی فسا آدرس: استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی فسا کدپستی: 7461686688 نمابر: 53357091-071 تلفن: 6-53350994-071 داخلی آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی : 2427