دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

پیوندهای مفید

پیوندهای مفید   Pubmed Advanced Search    European Nucleotide Archive     The European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) DNA Data bank of Japan (DDBJ)   Genetics Journals Journal Genetic Science Learning Center European Journal of Human Genetics Nature ...

کارکنان

کارکنان   فاطمه زارعی- کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی  

Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\med/images/med/Genetic/Yaser%20mansoori.78.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\med\templates\fums\includes\helper.php on line 29

اعضای هیات علمی گروه

اعضای هیات علمی گروه   ردیف عکس نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی رشته تخصصی و درجه علمی پست الکترونیک 1    یاسر منصوری  هیئت علمی  استادیار  دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی emailProtector.addCloakedMailto("ep_f3678d7c", 1);  2    جواد ...

برنامه های آموزشی

برنامه های آموزشی طرح درس:  ژنتیک پزشکی-دکتری حرفه‌ای پزشکی ژنتیک پزشکی-کارشناسی علوم آزمایشگاهی بیماری‌های ارثی و مشاوره ژنتیک-کارشناسی بهداشت زیست‌شناسی سلولی مولکولی-کارشناسی علوم آزمایشگاهی بیوانفورماتیک-کارشناسی ارشد بیوشیمی