دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

محورهای مهم پژوهشی گروه:

ژنتیک سرطان-

ژنتیک بیماری‌های ارثی-

ژنتیک بیماری‌های چندعاملی-

-نقش RNA های غیرکد کننده (miRNAs & LncRNAs) در ایجاد بیماری‌های ژنتیکی

 

 

 

تجهیزات آزمایشگاه:

سانتريفيوژ يخچال‌دار

هود لامينار

PCR Work Station

ميكرو اسپين

ترموسايكلر PCR

دستگاه RealTime PCR

ميكروسكوپ نوری

انكوباتور شيكردار

یخچال

فریزر 20-

فریزر 70-

اتوکلاو

دستگاه بن ماری

Ph متر

دستگاه ژل داک

دستگاه الکتروفورز