دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 

دکترآزادة نصری لاری

مدیر گروه

استادیار

متخصص طب اورژانس

 

2

 

دکترعلی اصغر خالقی

 

استادیار

متخصص طب اورژانس

 

3

 

دکترمحمد مهدی شمالی

 

-

متخصص طب اورژانس

   

4

 

دکترمحمد بقایی

 

استادیار

متخصص طب اورژانس

 

5

 

دکترمهدی شریفی

 

-

متخصص طب اورژانس

 

6

 

دکترلیلا واسعی

 

-

متخصص طب اورژانس

   

7

 

دکتر زهرة واسعی

 

استادیار

متخصص طب اورژانس

   

8

 

دکترسکینة خلیلی

 

-

متخصص طب اورژانس

   

9

 

دکتر مهناز امانت

 

-

متخصص طب اورژانس