دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

درباره گروه

درباره گروه بیوتکنولوژی پزشکی به عنوان یکی از شاخه های علم گسترده ی بیوتکنولوژی، به بررسی بیماری ها و مشکلات بالینی و درمانی بیماران از جنبه ژنتیکی می پردازد و با استفاده از پتانسیل میکروارگانیسم ها اعم از قارچ ها، باکتری ها، ویروس ها و مخمر ها و با بکار گرفتن ...

مدیریت گروه

مدیریت گروه مدیریت گروه بیوتکنولوژی به عهده دکتر سهراب نجفی پور میباشد

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها اطلا عیه   1-  مدرسه تابستانه در تاریخ یازدهم تا سیزدهم شهریور ماه در دانشگاه علوم پزشکی فسا با همکاری پژوهشکده رویان برگزار میشود.  2- تاریخ انتخاب واحد دانشجویان تحصیلا ت تکمیلی  از 97/6/11 لغایت 97/6/13 می باشد، از دانشجویان محترم تقاضا می شود حتما ...

برنامه های آموزشی

برنامه های آموزشی برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد  برنامه هفتگی دانشجویان ترم اول و ترم سوم کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی ورودی 96 و97 طرح دروس  ارایه شده در نیمسال اول 97: پاتوبیولوژی               بیوشیمی                     زبان تخصصی                زیست ایمنی اخلاق  ...