دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

هود لامینار.pdf

انکوباتور دی اکسید کربن

میکروسکوپ اینورت

سانتریفیوژ

مینی سانتریفیوژ

لامپ جهار شعله uv

دوربین

stereo.pdf