دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

معرفی آزمایشگاه:

بیوشیمی بالینی یکی از دروس اصلی و پایه در علوم پزشکی می باشد که عالم بی جان شیمی را به دنیای زیستی پیوند می‌دهد و با اندازه‌گیری پارامترهای بیوشیمیائی در مایعات بدن و بررسی تغییرات شیمیائی مواد تشکیل دهنده آن کمک شایانی در تشخیص و شناخت بیماری‌ها و درمان آن‌ها می‌نماید.

اندازه‌گیری متابولیت‌های خون، ادرار و سایر مایعات بدن و رابطه انکار ناپذیر مقادیر افزایشی و کاهشی آن‌ها در تشخیص و تائید نظریه درمانی پزشکان کمک شایانی می‌نماید، از این نظر آزمایشگاه بیوشیمی بالینی نقش بسیار پررنگی در فرآیند درمانی بیماران دارند؛ لذا در راستای سرفصل‌های مصوب وزارتی دانشگاه از آزمایشگاه بیوشیمی مطلوب و مجهزی برخوردار است و مطابق برنامه تنظیمی دانشجویان با حضور در آزمایشگاه، ضمن فراگیری اصول و مبانی آزمایش، مستقلاً تمامی فعالیت‌های مرتبط به انجام آزمایش‌های بیوشیمی را در گروه‌های دو نفره انجام می‌دهند و حاصل تحقیق، بررسی و مشاهدات و نتایج آزمایش‌های انجام پذیرفته را در قالب روش از پیش تعریف شده – تحت عنوان گزارش کار- به مسئولین آزمایشگاه تحویل می‌دهند .

 

آزمایشگاه بیوشیمی:

در این بخش دانشجویان با توجه به سرفصل دروس ارائه شده از طرف شورای محترم انقلاب فرهنگی و با در نظر گرفتن رشته و گرایش دانشجویان با روش های عملی دروس بیوشیمی آشنا می گردند.

در این آزمایشگاه، دانشجویان پزشکی با طرز تهیه محلول ها، آزمایشات کمی و کیفی قندها، پروتئین ها، روش های تشخیص اسیدهای آمینه، بررسی فعالیت آنزیمی و استفاده از کیت ها در اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی.

این آزمایشگاه برای رشته های پرستاری اصول اولیه محلول سازی، روش های کمی و کیفی آنالیز قندها، چربی ها و پروتئین ها، روش های اندازه گیری آنزیمی در مورد پارامترهایی مانند قند، چربی، پروتئین  را ارائه می کند.

همین طور در مورد رشته علوم آزمایشگاهی هم به صورت گسترده تر روش های مقدماتی سنجش ترکیبات بیوشیمیایی انجام می گیرد و در دروس عملی مربوط به بخش بالینی آشنایی دانشجویان با روش های سنجش فاکتورهای بیوشیمیایی خون و بررسی دقیق عملکرد کبد،کلیه،روش های تشخیص سکته های قلبی و...... می باشد.