دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

pdfکتابچه درس نانوبیوتکنولوژی (ارائه شده توسط دکتر ابراهیمی نژاد)

اسلاید های درس نانوبیوتکنولوژی (ارائه شده توسط دکتر ابراهیمی نژاد)

  1. pptxWhat is NANO
  2. pptxNanoparticles