دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 

دکترعبدالعلی پاکدامن

مدیر گروه

-

متخصص جراحی عمومی

 

2

 

دکترمحمد حسن حورنگ

 

استادیار

متخصص جراحی عمومی-فوق تخصص جراحی اطفال

   

3

 

دکتر رضا خواجه

 

-

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

   

4

 

دکترزهرا زارعی

 

استادیار

متخصص جراحی عمومی

   

5

 

دکترافروز صادقی

 

-

متخصص جراحی عمومی

   

6

 

دکترعلی مؤمن

 

-

متخصص جراحی عمومی

 

7

 

دکترمحمد جوادفرزاد منش

 

-

متخصص جراحی عمومی