دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 

دکترمحمد حسین لهراسب

مدیر گروه

استادیار

متخصص بیماریهای پوست

   

2

 

دکترکسرا بهداد

 

استادیار

متخصص بیماریهای پوست