دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

ارزیابی و اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده پزشکی توسط ارزیابان

ارزیابی و اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده پزشکی توسط ارزیابان   در راستای اجرای برنامه اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، هفت نفر اعضای محترم تیم ارزیابی بیرونی ( خانم ها : دکتر اطهر امید، دکتر مریم ملک، دکتر فریبا جوکار و آقایان: دکتر فرهاد جعفری، دکتر علی والیانی، دکتر علیرضا صفائیان و دکتر ...

طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در راستای اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون، سرپرست دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر الکامل(فوق تخصص قلب و عروق) اقدام به اندازه گیری فشار خون پرسنل دانشکده کردند، سپس اطلاعات پرسنل به همراه فشار خون هر فرد در سامانه سلامت وزارت بهداشت(https://salamat.gov.ir/) ...

شورای آموزشی

شورای آموزشی   جلسه ماهانه شورای آموزشی دانشکده پزشکی یکشنبه مورخ 98/2/22 ساعت 11:30 با حضور مدیر آموزش دانشگاه(دکتر آغولی)، سرپرست دانشکده پزشکی(دکتر الکامل)، معاون آموزشی دانشکده(دکتر انصاری) و کارشناسان آموزش  در دفتر دانشکده پزشکی برگزار گردید، که در آن پیگیری ...

رادیولوژی

رادیولوژی   با توجه به پذیرش دستیار تخصصی (رزیدنت) رادیولوژی در سال 1397 و رو به  اتمام بودن سال اول تحصیلی، هفته گذشته، جلسه ای با حضور مسئولین دانشکده پزشکی و رزیدنت های رادیولوژی برگزار و در آن مسائل و مشکلات رزیدنت ها مطرح گردید. پیرو آن، جلسه دیگری در تاریخ ...