دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

کارگاه آشنایی با اتوماسیون اداری

کارگاه آشنایی با اتوماسیون اداری به اطلاع همکاران محترم می رساند کارگاه آشنایی با اتوماسیون اداری به همت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی روز دوشنبه 9 دی ماه98ساعت 13 در سالن آموزش مجازی برگزار می شود.                                                                               ...

برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات اعضای هیات علمی

برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات اعضای هیات علمی   دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی روز دوشنبه 20 آبان 98 اقدام به برگزاری كارگاه آموزشي آشنایی با قوانین و مقررات اعضای هیأت علمی با مشارکت اساتید دانشکده نمود. ازآنجا که همه ساله تعدادی اعضای هیأت علمی جدید به دانشکده ی پزشکی ملحق می گردند، ضروری است ...

خبر كارگاه برنامه ريزي درسي

خبر كارگاه برنامه ريزي درسي دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پزشکی روز شنبه 23 شهریور 98 اقدام به برگزاری كارگاه آموزشي برنامه ريزي درسي با مشارکت اساتید دانشکده نمود. شناسنامه كامل دروس ارائه شده در هر نيمسال تحصيلي مي بايست قبل از شروع نيمسال ارائه دروس تدوين، تصويب و به دانشجويان ...

ارزیابی و اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده پزشکی توسط ارزیابان

ارزیابی و اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده پزشکی توسط ارزیابان   در راستای اجرای برنامه اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، هفت نفر اعضای محترم تیم ارزیابی بیرونی ( خانم ها : دکتر اطهر امید، دکتر مریم ملک، دکتر فریبا جوکار و آقایان: دکتر فرهاد جعفری، دکتر علی والیانی، دکتر علیرضا صفائیان و دکتر ...