دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

جلسه ماهانه شورای آموزشی دانشکده پزشکی یکشنبه مورخ 98/2/22 ساعت 11:30 با حضور مدیر آموزش دانشگاه(دکتر آغولی)، سرپرست دانشکده پزشکی(دکتر الکامل)، معاون آموزشی دانشکده(دکتر انصاری) و کارشناسان آموزش  در دفتر دانشکده پزشکی برگزار گردید، که در آن پیگیری های لازم در خصوص نصب و راه اندازی دستگاه حضور و غیاب برای دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی انجام شد و در ادامه، مسائل آموزشی دانشکده مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

                                                                                                                                                                          تاریخ درج خبر: 1398/2/23