دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

مدیر گروه
دکترزهرا بازرگان متخصص کودکان ونوزادان –فوق تخصص کلیه