دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 

دکترهومن رزمی

مدیر گروه

-

جراح و متخصص بیماری های چشم

 

2

 

دکتررضا اکبرپور

 

-

جراح و متخصص بیماری های چشم

 

3

 

دکتر جمشید تهمتنی

 

-

جراح و متخصص بیماری های چشم