دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

  

مدیر گروه
 دکتر بابک پزشکی متخصص داخلی- فوق تخصص بیماری غدد و متابولیسم بزرگسالان