دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 

 

دکتربابک پزشکی

مدیر گروه

استادیار

متخصص داخلی- فوق تخصص بیماری غدد و متابولیسم بزرگسالان

 

2

 

 

دکتریوسف غلام پور

 

استادیار

متخصص داخلی- فوق تخصص بیماریهای ریه و آی سی یو

 

3

 

 

دکترپوپک محقق

 

استادیار

متخصص داخلی- فوق تخصص روماتولوژی

 

4

 

 

 

دکترزهرا سلمان پور

 

استادیار

متخصص داخلی -فوق تخصص کلیه

 

5

 

 

دکترنریمان قناطیر

 

استادیار

متخصص داخلی -فوق تخصص خون و آنکولوژی

 

6

 

 

دکترعزیز الله آبادی

 

استادیار

متخصص داخلی -فوق تخصص گوارش وکبد

 

 

7

 

دکتر سید محمد کاظم صادقی

 

-

متخصص بیماری های داخلی

 

 

8

 

 

دکتر امیر انصاری

 

استادیار

متخصص بیماری های داخلی

 

9

 

دکتر سمانه احسنت

 

-

متخصص بیماری های داخلی

 

 

10

 

دکتر مریم کامران پور

 

-

متخصص بیماری های داخلی

 

11

 

دکترسیده لادن مصطفوی

 

-

متخصص بیماری های داخلی

 

12

 

دکترعلی  حسینی

 

-

متخصص بیماری های داخلی