دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 

دکترفاطمة عابدپور

مدیر گروه

استادیار

متخصص رادیولوژی

 

2

 

دکترروح الله صلاحی

 

-

متخصص رادیولوژی

 

3

 

دکتر فرانک رفیعی

 

-

متخصص رادیولوژی