دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 

دکترسمیة معتضدیان

مدیر گروه

استادیار

متخصص بیماریهای اعصاب و روان

 

2

 

دکترآرمان ضرغامی

 

استادیار

متخصص بیماریهای اعصاب و روان

   

3

 

دکتر سمیة رحیمی

 

-

متخصص بیماریهای اعصاب و روان