دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 

دکتر جلال کریمی

مدیر گروه

استادیار

متخصص بیماری های عفونی

 

2

 

دکترشهرام مسعودی نژاد

 

-

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

   

3

 

دکترکاوة کاشانی

 

-

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

 

4

 

دکترسارا اژدری

 

-

متخصص بیماری های مغز و اعصاب