دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 

دکترعبدالعلی پاکدامن

مدیر گروه

-

متخصص جراحی عمومی

 

2

 

دکتر فرشاد حیدرنژاد

 

-

متخصص جراحی مغز و اعصاب

 

3

 

دکتر سید مصطفی امامی

 

-

متخصص جراحی مغز و اعصاب