دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 اهداف و رسالت گروه :

  1. ارائه و آموزش دروس نظری و عملی بیوشیمی به دانشجویان تمام مقاطع و رشته های موجود در دانشگاه علوم پزشکی فسا
  2. ارائه تکنیک های پیشرفته بیوشیمی از جمله:
  3.  Elisa, Real time PCR, HPLC, Electrophoresis, Spectrophotometer, Cell Culture، Western blot

 

امكانات موجود در گروه:

امكانات و تجهيزات آموزشي، كمك آموزشي و پژوهشي مختلف در اين گروه وجود دارد كه در آزمايشگاه‌ها و فضاهاي آموزشي تحقيقاتي مستقر شده است :

آزمایشگاه آموزشی

آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی