دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی ایمونولوژی

اخبار و اطلاعات

اخبار و اطلاعات راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه ایمنولوژی: بر اساس تصمیم شورای عالی آزمایشگاه ها و در راستای ارتقاﺀ سطح کیفی آزمایشگاه های دانشگاه، تفکیک آزمایشگاه ایمنولوژی و سرولوژی از آزمایشگاه میکروب شناسی بالینی صورت گرفت و این آزمایشگاه بصورت مستقل راه اندازی و ...

نکات ایمنی آزمایشگاه

نکات ایمنی آزمایشگاه   رعایت موارد ایمنی عمومی: در آزمايشگاه حتما" از روپوش سفید  آزمايشگاه و دستکش استفاده کنيد و دکمه های روپوش را بسته نگه دارید. خانم ها می بايستی مقنعه يا روسری خود را داخل روپوش قرار دهند. در غير اين صورت از مقنعه جداگانه در آزمايشگاه استفاده نمايند. در ...

تماس با ما

تماس با ما   آدرس: استان فارس- شهر فسا- میدان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی فسا- گروه ایمونولوژی تلفن: 6-53350944-071 تلفن داخلی مدیر گروه: 378 تلفن داخلی آزمایشگاه: 245 ایمیل:  emailProtector.addCloakedMailto("ep_27669f3f", 1);

مقررات آزمایشگاه

مقررات آزمایشگاه مقررات جلسات آزمایشگاه ایمنی شناسی : در هر جلسه آزمایشگاه به همراه داشتن گزارش کار هفته قبل الزامی است و گزارش کار می بایست بر اساس روش نگارش اعلام شده از سوی گروه تهیه شود. فرم گزارش کار در  سایت  گروه ایمونولوژی قرار داده شده است. حداقل 2 نمره ...