دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی ایمونولوژی

راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه ایمنولوژی:

بر اساس تصمیم شورای عالی آزمایشگاه ها و در راستای ارتقاﺀ سطح کیفی آزمایشگاه های دانشگاه، تفکیک آزمایشگاه ایمنولوژی و سرولوژی از آزمایشگاه میکروب شناسی بالینی صورت گرفت و این آزمایشگاه بصورت مستقل راه اندازی و تجهیز گردید. در حال حاضر آزمایشگاه ایمنولوژی و سرولوژی مجهز به دستگاه هایی نظیر میکروسکوپ فلورسنت، سانتریفیوژ، انکوباتور شیکردار، بن ماری شیکر دار، سیستم ویدیو پروژکتور، انواع سمپلرهای ثابت و متغییر، روتاتور، یخچال، فریزر، هود لامینار و غیره می باشد. از جمله اقدامات مفیدی که در ترم جاری با راه اندازی این آزمایشگاه صورت گرفته است میتوان به برگزاری کلاس های آزمایشگاه عملی و همچنین کارگاه های Immunofluorescent assay و ELISA برای دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی اشاره نمود. همچنین جهت ارزیابی توانایی های عملی دانشجویان علوم آزمایشگاهی در انجام تست های تشخیصی بالینی سرولوژی و ایمنولوژی، امتحان پایان ترم این درس بصورت ایستگاهی برگزار شد.

ارتقاﺀ این آزمایشگاه از اهداف آتی گروه ایمنولوژی می باشد و با دستگاه ها و تجهیزات تکمیلی که به زودی به این آزمایشگاه افزوده خواهد شد امکان برگزاری کلاس های عملی تخصصی جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه و همچنین انجام پایان نامه های دانشجویی و پروژه های تحقیقاتی فراهم خواهد شد.