دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

طرح درس گروه پزشکی اجتماعی

طرح درس گروه پزشکی اجتماعی طرح دوره و طرح درس واحدهای آموزشی اساتید گروه پزشکی اجتماعی رشته تحصیلی واحد درسي طرح دوره و طرح درس پزشکی كارآموزي بهداشت کارورزی بهداشت  پزشكي اجتماعي 1   پزشكي اجتماعي 2   پزشكي اجتماعي 3   پزشكي اجتماعي ...

معرفی گروه پزشکی اجتماعی

معرفی گروه پزشکی اجتماعی پزشکی اجتماعی شاخه­ ای تخصصی در علوم پزشکی است که به درک تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر حالات مرتبط با سلامت و بهبود شرایط منجر به سلامت جامعه می‌پردازد. پس از وقوع انقلاب صنعتی و توسعه روز افزون شهرنشینی مشکلات سلامتی جدیدی دامن­ گیر جوامع شد و مداخله ...

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی مدیر گروه پزشکی اجتماعی: دکتر فرهود نیکویی   اعضای گروه پزشکی اجتماعی: محمد مهدی نقی زاده جهرمی  (هیئت علمی) پژمان باقری  (هیئت علمی) سعیده زارعی  (کارشناس گروه)