دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

 

باسمه تعالی

معرفي گروه:

گروه انگل شناسی و قارچ شناسی همزمان با تاسیس دانشکده علوم پزشکی فسا در سال 1356 بعنوان بخشي از گروه ميكروب شناسی آغاز به کار نموده و از سال 1396 بعنوان گروه مستقل تحت نام گروه انگل شناسي و قارچ شناسي پزشکی فعاليت های آموزشي، پژوهشي و تشخيصي خود را با مدیریت آقای دکتر سید محمد حسین افسریان پی اچ دی قارچ شناسی پزشکی آغاز نموده است. اين گروه متولی آموزش دروس مرتبط با انگل شناسی، حشره شناسی و قارچ شناسی پزشکی جهت دانشجويان کليه مقاطع تحصيلی دانشگاه علوم پزشکی فسا می باشد. اين گروه به عنوان يک گروه تخصصی، طيف وسيعی از خدمات و آزمايشات تشخيصی تخصصی را همگام با استاندارها و تکنولوژی روز دنيا ارائه می نمايد. متخصصين و کارشناسان اين گروه قادر به ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه های طراحی و اجرای پروژه های تحقيقاتی و تشخيص عفونت های انگلی و قارچی بر پايه نيازهای جامعه می باشند.

اهداف و رسالت گروه:

  • ارائه خدمات آزمايشگاهی و مشاوره در تشخيص قطعی عفونت های انگلی و قارچی
  • انجام تحقيقات بنيادی در زمينه پاتوژنز بيماری های انگلی و قارچی
  • استفاده از روشهای جديد مولکولی در تشخيص بيماريهای انگلی و قارچی
  • راه اندازی آزمايشگاه های تخصصی عفونت های کوکسیدیوز و بیماری های قارچی
  • همکاری با ساير سازمان ها و مراکز بهداشتی درمانی منطقه در زمينه کنترل بيماری های قارچی و انگلی
  • ارائه مشاوره علمی و خدمات آزمايشگاهی در زمينه پايان نامه های دانشجويی

امكانات موجود در گروه:

امكانات و تجهيزات آموزشي، كمك آموزشي و پژوهشي مختلف در اين گروه وجود دارد كه در آزمايشگاهها و فضاهاي آموزشي تحقيقاتي مستقر شده است .برای آشنايي بيشتر با اين گروه و کسب اطلاعات تکميلی در زمينه خدمات فوق شما را به بازديد از وب سايت اين گروه دعوت می نمايم