دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی بیوشیمی

گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1356 همزمان با تأسيس دانشکده پزشکی فعاليت خود را آغاز نمود.

اين گروه علاوه بر رشته تخصصی بیوشیمی دارای زیر گروه‌های ژنتیک پزشكي و تغذیه نیز می‌باشد. گروه بيوشيمي با هشت نفر هيئت علمي تدريس كليه دروس بيوشيمي، ژنتيك و تغذيه‌ي همه رشته‌هاي دانشگاه كه شامل پزشکی عمومی و کارشناسی رشته‌های پرستاری، علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، هوشبری و بهداشت مي‌باشد را به عهده دارند.