دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی بیوشیمی

پاور اسيد آمينه (ساختمان)

پیوست ها:

Amino Acides structure.pptx حجم فایل:3.94 مگابایت