دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی فیزیک پزشکی

كنگره ها و سمينارهاي گروه فيزيك پزشكي

كنگره ها و سمينارهاي گروه فيزيك پزشكي یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران سی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران:  15 الی 18 اردیبهشت 94 ، ارسال خلاصه مقالات 25 دی 93

جزوات آموزشي گروه فيزيك پزشكي

جزوات آموزشي گروه فيزيك پزشكي   مباحث فیزیک پزشکی: پرتو رونتگن  جریان پرفرکانس چشم رادیواکتیو رادیوبیولوژی ماوراصوت نور مباحث فیزیک عمومی علوم آزمایشگاهی: نور نشر اتمی میکروسکوپ موتور الکتریکی قطبش سنجی اتم والکتریسیته جذب مولکولی جذب اتمی سانتریفیوژ   شکست ...