دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی فیزیک پزشکی

یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران
سی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران:  15 الی 18 اردیبهشت 94 ، ارسال خلاصه مقالات 25 دی 93