دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی فناوری های نوین

جزوات آموزشي بخش بيوتكنولوژي پزشكي

جزوات آموزشي بخش بيوتكنولوژي پزشكي کتابچه درس نانوبیوتکنولوژی (ارائه شده توسط دکتر ابراهیمی نژاد) اسلاید های درس نانوبیوتکنولوژی (ارائه شده توسط دکتر ابراهیمی نژاد) What is NANO Nanoparticles

معرفي بخش بيوتكنولو‍ژي پزشكي

معرفي بخش بيوتكنولو‍ژي پزشكي بیوتکنولوژی بیوتکنولوژی به عنوان علمی بین رشته ای نقشی نوین در ایجاد ارتباط میان علومی نظیر زیست شناسی، میکروب شناسی، پزشکی، شیمی و مهندسی دارد. در معنای کلی بیوتکنولوژی دانش استفاده از میکروارگانیسم های گوناگون مانند باکتری ها، قارچ ها، ریز جلبک ها ...

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی مدیر گروه فناوری های نوین: دکتر سید امین کوهپایه   اعضای هیات علمی فناوری های نوین: دکتر سهراب نجفی پور دکتر علیرضا ابراهیمی نژاد دکتر محمد علی مباشر دکتر محمود آغولی دکتر محمد حسن مشکی باف دکتر یاسر ...