دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی زنان و زایمان

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی مدیر گروه زنان و زایمان: دکتر رویا کوکبی   اعضای هیات علمی گروه زنان و زایمان: دکتر ملیحه بارچی نژاد دکتر صفیه کوهنورد دکتر زهرا شیروانی دکتر لیلا احمدی