دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه چشم پزشکی

مدیر گروه
دکترهومن رزمی جراح و متخصص بیماری های چشم