دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

تماس با EDO

دفتر توسعه آموزش

دفتر توسعه آموزش   پیام مدیر دفتر ورود شما را به وب سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي فسا خوش آمد مي گويیم. دفتر توسعه آموزش (Educational Development Office: EDO) يکي از واحدهاي دانشکده پزشکي است که زير نظر مستقيم رياست دانشکده و با تأسي از رهنمودهاي مرکز مطالعات ...

تماس با EDO

تماس با EDO    تلفن مستقیم:07153314037    تلفن داخلی : 432   نمابر: 07153314037    پست الکترونیک :  emailProtector.addCloakedMailto("ep_26c7cc8d", 1);   نشانی پستی : فسا، میدان ابن سینا،پردیس دانشگاه علوم پزشکی فسا،ساختمان دانشکده پزشکی

فعالیت ها

فعالیت ها فعالیت های دفتر 1- انجـام امـور مـربـوط به ارزشیـابی در دانشکده از جمله سیـاست گذاری در روند ارزشیـابی و بازنگری فرم های ارزشیابی و یافتن روش های نوین و بهینه سازی و انجام ارزیابی اعضای هیئت علمی توسط فراگیران. 2- برگزاری کارگاه های توانمندسازی اعضای ...

اعضای دفتر

اعضای دفتر   مدیر دفتر: دکتر محسن گوهری نیا متخصص فارماکولوژی کارشناس دفتر:  

اهداف و رسالت

اهداف و رسالت  اهداف و رسالت دفتر توسعه آموزش (EDO) به عنوان نهاد نظارتی آموزش دانشكده، مسئوليت ارزیابی فرآیندهای آموزشی و برنامه ریزی و اجرای فعالیت هایی در جهت  ارتقاء کیفیت آموزش را بر عهده دارد. اهداف اصلی دفتر توسعه آموزش عبارتند از: - ارتقاء کیفیت آموزش و ...