دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده رئیس دانشکده پزشکی   شرح وظایف رئیس دانشکده پزشکی      دکتر عبدالحکیم الکامل متخصص قلب و عروق              پیام رئیس دانشکده:   ای نام تو بهترین سرآغاز  خداوند منان را سپاس می گوییم که به ما نعمت علم اندوزی و توفیق خدمت ...