دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

معاونت آموزشی

 

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی و فن آوری های نوین

 

pdfشرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلی

 

دکتر شیرین محمودی 

دکترای تخصصی (PhD ) بیوتکنولوژی پزشکی

 

drmahmody

 

 

پیام مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده:

 

 

pdfرزومه دکتر شیرین محمودی