دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

رسالت و اهداف

بیانیه مأموریت دانشکده پزشکی فسا

رسالت

مأموریت های دانشکده پزشکی فسا در راستای ارتقاء و پیشبرد سلامت جامعه عبارتند از:

 • آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متناسب با نیازهای آینده نظام سلامت کشور
 • انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی مورد نیاز سلامت جامعه
 • مشارکت موثر در آموزش مستمر و ارتقای مداوم توانمندي هاي دانش آموختگان و بازآموزی اساتید
 • بسترسازی جهت شکوفایی استعدادها و ظرفیت های نخبگان جامعه دانشگاهی
 • نوآوری در تجهیزات، روش‌ها، دانش پزشکی و آموزش پزشکی
 • توجه به معضلات بهداشتی منطقه‌ای و جهانی
 • ارتقای مستمر کیفیت در ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی
 • شكل گيري جامعه مدني دانشگاهي در راستای اصالت بخشي به آزادي انديشه و بيان

 

چشم انداز

دانشکده پزشکی فسا بر آن است که با بهره­­گیری از توانمندی و مشارکت سرمایه ­های انسانی، روش های نوین آموزشی، انجام پژوهش های کاربردی و استفاده از سایر منابع درونی و فرصت­های پیرامونی، بتواند با تربیت دانش‌ آموختگانی توانمند (برای ایفای نقش به عنوان پزشک عمومی، و ارتقای حرفه‌ای از طریق یادگیری مادام‌العمر، و با آمادگی تحصیل در مقاطع بعدی) در برآورده شدن نیازهای آموزشی و پژوهشی کشور در حوزه سلامت نقش موثر ایفا کند.

ارزش ها

 • کسب رضایت الهی
 • احترام به کرامت انسانی
 • ارتقای سلامت و کیفیت زندگی
 • عدالت محوري
 • مراعات احکام الهی و شئون انسانی
 • تعهد به منش حرفه ای
 • مسئولیت پذیری و پاسخ گویی
 • نوآوری و خلاقیت
 • همکاری، تعامل و کارِ گروهی در حوزه های آموزشی و پژوهشی
 • مراقبت در حفظ و به کارگیری مناسب منابع دانشکده
 • برنامه محوریدر حوزه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات سلامت
 • دانايي محوري و توجه به علم جويي و دانش پژوهي آموزشی
 • محوريـت تحقيقـات بـراي پاسخگويي به نياز جامعه
 • آزادي انديشه و بيان

 

اهداف کلان

 • بسترسازی جهت آموزش علوم پزشکی در پاسخ به نیازهای نظام سلامت
 • ارتقای سطح پژوهش به منظور ارائه راه حل برای مشکلات و نیازهای جامعه و همچنین تولید علم و فناوری
 • ارتقاء سطح بینش فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان