دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

فرایند ها

فرایند اخذ درس به صورت معرفی به استاد

 

pdffarayand akhz dars be sourat moarefi be ostad tavasot daneshjoo.pdf

 

فرایند انتخاب واحد

 

pdffarayand entekhab vahed daneshkade pezeshki.pdf

 

فرایند تنظیم امتحانات پایان ترم و میان ترم

 

pdffarayand bagozari hozouri emtehanat payanterm.pdf

 

فرایند تطبیق واحد

 

pdffarayand tatbigh vahed daneshjouyan enteghali az kharej az keshvar.pdf

 

فرایند حذف اظطراری

 

pdffarayand hazf ezterari dars.pdf

 

فرایند حذف درس با گواهی پزشک

 

pdffarayand hazf dars ba gavahi pezeshk.pdf

 

فرایند حذف و اضافه

 

pdffarayand hazf va ezafe.pdf

 

فرایند شرکت در آزمون های جامع

 

pdffarayand sherkat dar azmoon haye jame.pdf

 

فرایند گواهی اشتغال به تحصیل

 

pdffarayand sodour gavahinameye eshteghal be tahsil.pdf

 

فرایند عملکرد استاد مشاور

 

pdffarayand amalkard ostad moshavere tahsili.pdf