دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

فرایند ها

فرایند اخذ درس به صورت معرفی به استاد

 

pdffarayand akhz dars be sourat moarefi be ostad tavasot daneshjoo.pdf

 

فرایند انتخاب واحد

 

pdffarayand entekhab vahed daneshkade pezeshki.pdf

 

فرایند تطبیق واحد

 

pdffarayand tatbigh vahed daneshjouyan enteghali az kharej az keshvar.pdf

 

فرایند حذف اضطراری

 

pdffarayand hazf ezterari dars.pdf

 

فرایند حذف درس با گواهی پزشک

 

pdffarayand hazf dars ba gavahi pezeshk.pdf

 

فرایند حذف و اضافه

 

pdffarayand hazf va ezafe.pdf

 

گواهی اشتغال به تحصیل

 

pdffarayand sodour gavahinameye eshteghal be tahsil.pdf

 

فرایند مرحله فیزیوپات

 

pdfmaghtae fiziopatology.pdf

 

 نيمسال دوم فيزيوپات.ورودي 97

 

pdfNimsal dovom.pdf