دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

قوانین و مقررات

شیوه نامه ارزیابی دانشجو

pdfshivename arzyabi daneshjooyan.pdf

 

شیوه نامه ی ارزیابی مجازی دانشجو

pdfshivenameye arzyabi majazi daneshjooyan.pdf