دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

مدیر واحد

دکتر زحمت کشان

مدیر آزمون

 WhatsApp Image 2021 06 01 at 9.17.16 AM