دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

در راستای اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون، سرپرست دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر الکامل(فوق تخصص قلب و عروق) اقدام به اندازه گیری فشار خون پرسنل دانشکده کردند، سپس اطلاعات پرسنل به همراه فشار خون هر فرد در سامانه سلامت وزارت بهداشت(https://salamat.gov.ir/) ثبت گردید.

                                                                                                                                                                                                          تاریخ درج خبر:1398/2/31