دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

در راستای اجرای برنامه اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، هفت نفر اعضای محترم تیم ارزیابی بیرونی ( خانم ها : دکتر اطهر امید، دکتر مریم ملک، دکتر فریبا جوکار و آقایان: دکتر فرهاد جعفری، دکتر علی والیانی، دکتر علیرضا صفائیان و دکتر علیرضا ابوطالبی) جهت ارزیابی دوره پزشکی عمومی  دانشکده پزشکی در  تاریخ 1398/6/9 در دانشگاه علوم پزشکی فسا حضور یافتند.

در جلسه معارفه که با حضور دکتر خالقی(رئیس دانشگاه)، دکتر غلامپور(معاون آموزشی دانشگاه) و بقیه مسئولین دانشکده پزشکی برگزار گردید؛ پس از خوشامد گویی به تیم ارزیاب، دکتر خالقی مختصری از تاریخ دانشگاه و دانشکده پزشکی بیان کردند، سپس تیم ارزیاب توضیحاتی در مورد روند اجرای ارزیابی ارائه دادند.

بعد از اتمام جلسه، تیم ارزیاب جهت بررسی حوزه های مختلف به چند گروه تقسیم شدند، استانداردها و مستندات هر حوزه بررسی و توضیحات لازم توسط مسئولین دانشکده ارائه گردید.

در ساعت 14 با حضور ارزیابان، جلساتی با اعضای هیات علمی و سپس با دانشجویان در سالن روزبهان برگزار گردید.

جهت تکمیل فرآیند ارزیابی در تاریخ 10 /6/ 1398، بازدید میدانی از امکانات دانشگاه، بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز بهداشتی توسط تیم ارزیاب انجام گردید.

در جلسه اختتامیه خانم دکتر امید (سرپرست تیم ارزیابی) پس از تقدیر و تشکر از مهمان نوازی دانشگاه علوم پزشکی فسا، نکات مثبت و همچنین موارد قابل اصلاح را بیان کردند. در ادامه دکتر غلامپور و دکتر انصاری درباره برخی ابهامات، توضیحاتی ارائه نمودند.

 

                                                                                                                                                                                                      تاریخ درج خبر: 1398/06/11