دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی روز دوشنبه 20 آبان 98 اقدام به برگزاری كارگاه آموزشي آشنایی با قوانین و مقررات اعضای هیأت علمی با مشارکت اساتید دانشکده نمود.

ازآنجا که همه ساله تعدادی اعضای هیأت علمی جدید به دانشکده ی پزشکی ملحق می گردند، ضروری است تا دوره های آشنایی با شرح وظایف و مقررات حرفه ای برای ایشان برگزار گردد.

دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشكده پزشکی در نظر دارد نسبت به برگزاری سالانه ی این کارگاه ها اقدام نماید.

 در کارگاه آموزشی سال 98 آقای دکتر علی خانی به ارائه مطالب آموزشی در زمینه ی آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی، قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی، مصوبه ی تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضای هیأت علمی و ...  پرداختند و در پایان هر مبحث به سوالات حضار پاسخ داده شد.

                           

                              تاریخ درج خبر:1398/8/25