دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

به اطلاع همکاران محترم می رساند کارگاه آشنایی با اتوماسیون اداری به همت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی روز دوشنبه 9 دی ماه98ساعت 13 در سالن آموزش مجازی برگزار می شود.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                تاریخ درج خبر:1398/10/9