دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 تاریخ خبر: 99/12/14

آزمون هاي جامع پيش كارورزي و علوم پايه دوره پزشکی عمومی به صورت الكترونيكي در روز پنجشنبه چهاردهم اسفند ماه 99، طی دو نوبت صبح و عصر در سالن مجازي دانشگاه علوم پزشكي فسا با حضور نماینده معاونت آموزشی دانشگاه، مدیر اداره کل آموزش، معاون آموزشی و کارشناسان دانشکده پزشکی، مدیر و کارشناس مرکز آموزش مجازی، مدیر واحد فناوری اطلاعات دانشگاه، نماینده حراست و انتظامات دانشگاه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی در این آزمون ها 41 نفر داوطلب در نوبت صبح  و 35 نفر داوطلب در نوبت عصر شرکت نمودند. هر دو آزمون مشتمل بر 200 سوال بود که داوطلبین می بایست در مدت زمان 200 دقیقه به آن ها پاسخ می دادند. طبق اعلام مرکز سنجش پزشکی، کلید اولیه سوالات آزمون ها روز شنبه شانزدهم اسفند 99 رأس ساعت 8 صبح منتشر خواهد شد و داوطلبان می توانند جهت اعتراض به نتایج آزمون تا ساعت 8 صبح روز دوشنبه هجدهم اسفند از طریق سایت sanjeshp.ir  اقدام نمایند.

م. رجبی

 2b73223c becd 472d b78a fee4172ad4f961a6ae1b b8ba 42b7 b8c1 1a8d4f05afdd