دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

جناب اقای دکتر مشکی باف ارتقا جنابعالی به درجه استادی که نشان از تعهد و لیاقت و توانمندی شما دارد  و مایه افتخار و مباهات ماست را صمیمانه تبریک عرض میکنم. توفیقات روز افزون شما در سربلندی  دانشگاه و کشور ایران را از خداوند بزرگ خواستارم