دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

روز کارمند را به تمامی همکاران عزیز کارمند که با سخت کوشی خود در توسعه و پیشبرد اهداف دانشکده پزشکی مجدانه تلاش میکنند تبریک میگوییم و از خداوند، سلامتی  و توفیق روز افزون ایشان را مسئلت داریم.