دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه ایمنی شناسی

 ایمنی‌شناسی یا ایمونولوژی یکی از شاخه‌های زیست‌پزشکی است که به بررسی انواع واکنش ایمنی جانداران در برابر آنتی ژن‌های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماری‌زا می‌پردازد. این علم هم به جنبه های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه، و هم به جنبه های پاتولوژیک سیستم ایمنی مانند بیماریهای خودایمنی، حساسیت، نقص ایمنی، واکسیناسیون و پیوند اعضاء می‌پردازد.

 همزمان با تاسیس دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1356، گروه آموزشی میکروب شناسی با تمامی زیر شاخه های ایمونولوژی، باکتریولوژی، ویروس شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی  شروع به کار کرد.  گروه ایمونولوژی رسما در خردادماه سال 1396 بعنوان یک گروه آموزشی  مستقل، از  گروه میکروب شناسی جدا شد. آقای دکتر عطاءاللهی بعنوان مدیر گروه ایمونولوژی  انتخاب شدند. این گروه بعنوان یکی از گروه های اصلی علوم پایه مسئوليت تدريس کلیه دروس نظري و عملي درس ایمنی شناسی برای  دانشجويان رشته هاي مختلف اعم از  کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی ،  پزشکی ، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، اتاق عمل و هوشبری عهده دار می باشد. پروژه هاي تحقيقاتي متعددي در قالب پایان نامه و طرح های تحقیقاتی در زمينه هاي مختلف در اين گروه انجام مي گيرد