دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه تغذیه

 در دهه های اخیر با وجود آمار فزاینده بیماری های غیر واگیر و نقش شناخته شده تغذیه در اینگونه بیماریها, علم تغذیه اهمیت ویژه ای پیدا نموده است.  همچنین بیمارستانها عمدتا درگیر بیماریهای مرتبط تغذیه بخصوص در مبحث بیماری های غیرواگیر می باشند.

کشور ما با وجود پیشرفتهای قابل توجه در عرصه علم پزشکی, متاسفانه در مورد علم پایه و کاربردی تغذیه راه نپیموده زیادی را می بایست به سرعت طی نماید.  این مهم میسر نیست مگر با همت جمعی و حمایت جدی مسوولین وزارت متبوع, دانشگاه و دانشکده.  بدیهی است هزینه و توجه  در این قسمت, سرمایه گذاری برای پیشگیری از بیماریها در سطح اولیه میباشد و طبیعتا افتخارو نتایج زود بازده ای را نصیب مسولین نخواهد کرد.

بیانیه ماموریت (Mission):

-        حركت در راستاي تحقق اهداف كلان دانشگاه علوم پزشكي  فسا

-        گسترش مشاركت هاي بين بخشي

-        پاسخ مناسب آموزشي و پژوهشي به نيازهاي اولويت بندي شده منطقه اي و كشوري

چشم انداز (Vision)

ايجاد يك برنامه آموزشي جامعه نگر مثبت مبتني بر فرهنگ ملي و منسجم با نگرش توسعه كه قادر است

علوم تغذيه را (از سلول تا جامعه) به عمل ترجمان و تبديل كند و مهارتهاي خدماتي و اجرايي فارغ آلتحصيلان را در اين زمينه ارتقا و گسترش دهد

 يك رويكرد بين بخشي تغذيه در توسعه را با در نظر گرفتن تغذيه بعنوان حق اساسي بشر در طراحي و مديريت موثر، كارا و مشاركتي برنامه هاي مرتبط ترويج نمايد

 آموزش و پژوهش در راستاي حركت براي رسيدن به امنيت غذا و تغذيه با هدف غايي بهبود كيفيت زندگي جامعه را هدايت و رهبري كند

 تدوين اولويت هاي پژوهشي و سياستهاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت در زمينه غذا و تغذيه

 ارتقاء سطح علمي-پژوهشي كارشناسان و دانشجويان مقاطع مختلف و همچنين ايجاد مكانيسم هاي بهبود و ارتقاء پژوهش و آموزش در رفع تنگناهاي موجود تغذيه ای

هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و تنظيم برنامه‌هاي آموزشي براي تدريس مطالب حوزه تغذيه

- بررسي طرح هاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي-پژوهشي دانشكده

 تلاش های هدفمند آموزشی - پژوهشی  اعضای گروه  در جهت  کسب گروه های برتر در دانشگاههای جهان 

ارزش ها (Value)

-        رعايت ارزشهاي معنوي و ديني

-        تعهد به حفظ كرامت انساني

-        كار تيمي

-        ترويج مشاركت هاي بين بخشي

-        انجام كار كيفي

-        مشتري مداري